Missie en visie Lijflijn:

Lijflijn streeft er als online portal naar om mensen te begeleiden bij het maken van een gedragsverandering zodat zij gezonder en fitter leren leven.

Wij willen dit bereiken door als team van specialisten met passie, betrokkenheid en oprechte geïnteresseerdheid, mensen te informeren over en/of te begeleiden met het afvallen en tot een gezonde levensstijl te komen. Wij verwachten dat in veel gevallen zelfvertrouwen en zelfrespect hiermee zal toenemen.

Door vakkundig en professioneel te handelen willen wij door het grote publiek gezien worden als autoriteit op het gebied van afvallen en leefstijl.

leefstijl-advies

Visie:

De komende jaren zal er zich in Nederland een trend ontwikkelen, waarbij met name de overheid en zorgverzekeraars proactief mensen zullen stimuleren om gezonder te gaan leven.

De reden hiervoor is enerzijds dat de zorgkosten als gevolg van ongezond leven onbeheersbaar dreigen te worden en anderzijds wordt de kwaliteit van leven aangetast door de toename van ziektes zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten, burn-out en kanker. Ook is het bewustzijn toegenomen rondom het gevaar van welvaartsziekten en zijn mensen bereid te investeren in het behoud van hun gezondheid.

Lijflijn wil de Nederlandstalige online portal zijn op het gebied van afvallen en leefstijl. Wij bieden onze bezoekers dan ook een compleet pakket van informatie, producten en diensten aan. Hierdoor zijn zij in staat om door zelfstudie en/of begeleiding tot een dusdanige gedragsverandering te komen, die uiteindelijk leidt tot een gezondere levensstijl.